AUTOMATYCZNA MASZYNA WYGINAJĄCA DO PRODUKCJI PĘDZLI KĄTOWYCH

 

Wydajność produkcyjna: 800-1000 sztuk/godzinę

Maszyna wyposażona jest w elektryczny i pneumatyczny system kontroli

Zużycie sprężonego powietrza: 100 litrów/minutę

Waga Netto Maszyny: 120,00 kg

Waga Brutto Maszyny: 130,00 kg